นี่ๆ พวกเราเป็นเพื่อนกันใช่มั้ย? ไม่เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนหน่อยเหรอ?

กฎและกติกาชุมชนหรือมีตติ้งของ แอนโทรไทย

โปรดทราบ: แอนโทรไทยมีตติ้งโดยมากมักจะถูกจัดอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว แต่เปิดให้สมาชิกแอนโทรและเพื่อนๆเข้าร่วมได้ แต่ไม่ใช่โดยสาธารณะชนและไม่ได้เป็นพื้นที่สาธารณะ เรามีสิทธิปฎิเสธใครก็ได้ในการเข้าร่วม

พวกเราพยายามที่จะจัดการให้มีตติ้งของเรามีความเป็นอิสระเท่าที่จะทำได้ กฎระเบียบบางอย่างถูกตั้งเอาไว้เพื่อรับรองความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวของทั้งผู้เข้าร่วมงานและเป็นหลักประกันในอนาคตของตัวงานเอง ในการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆของแอนโทรไทยคุณต้องยอมรับเงื่อนไข กฎและกติกาของแอนโทรไทยมีตติ้งดั่งที่ถูกเขียนไว้ด้านล่างนี้ และปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยสต๊าฟหรือผู้ดูแลจะติดป้ายบัตร ‘STAFF’ สีแดงและขาว (ตามตัวอย่าง)

กฎและกติกาของแอนโทรไทยมีตติ้ง

  • การเข้าร่วมกิจกรรมของแอนโทรไทยทั้งหมด ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปีบริบูรณ์ (ไม่ว่าผู้เข้าร่วมจะมีผู้ปกครองมาด้วยหรือไม่ก็ตาม)
  • ผู้เข้าร่วมทุกคนอาจถูกทีมงานขอตรวจบัตรประจำตัวเพื่อตรวจสอบอายุเมื่อใดก็ได้ โดยบัตรประจำตัวดังกล่าวต้องออกโดยทางราชการ มีรูปถ่ายชัดเจน หากไม่สามารถแสดงบัตรฯดังกล่าวได้เมื่อถูกร้องขอ ทางทีมงานมีสิทธิบังคับให้ผู้เข้าร่วมออกจากพื้นที่จัดงานได้ทันที
  • ห้ามนำอาวุธ สิ่งเทียมอาวุธหรือสิ่งที่อนุมานได้ว่าเป็นอาวุธเข้ามาภายในบริเวณงาน อาวุธเทียมหรือของจำลองเพื่อการตกแต่งต้องมีการติดแถบสีที่ระบุชัดเจน
  • ผู้เข้าร่วมจักต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่นั้นอย่างเคร่งครัด
  • ผู้เข้าร่วมไม่ควรสัมผัส คอสเพย์/เฟอร์สูท หรือสิ่งของอื่นๆของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต
  • ภาพหรือสื่อใดๆที่มีลักษณะรุนแรง อาจอยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ก็ดีสื่ออิเล็กทรอนิคก์ก็ดี ไม่สมควรถูกแสดงในที่สาธารณะ ให้แก่เยาวชน บุคคลใดๆที่อาจไม่ต้องการเห็น รวมไปถึงเจ้าหน้าของสถานที่นั้นที่อาจไม่ได้เป็นสมาชิกของเรา
  • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธไม่ให้เข้าร่วมมีตติ้ง, กิจกรรม หรือการบริการใดๆของทางแอนโทรไทยและไทยแอนโทร โดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผล

มีคำถาม?

หากเกิดคำถามหรือต้องการให้ตีความจากกฎข้างต้นสามารถติดต่อทีมงานที่เกี่ยวข้องได้